Welkom voor een gesprek over de doop

Heb je vragen over de doop of wil je je graag laten dopen? Welkom voor een gesprek!

In City Life Church Heerenveen dopen wij mensen nadat ze bewust tot geloof zijn gekomen. Kleine kinderen worden opgedragen om daarmee te laten zien dat God voor ons kiest en van ons houdt voordat we Hem kennen. De doop symboliseert het afleggen van het oude leven en het aandoen van het nieuwe leven dat we van God krijgen in zijn Zoon Jezus.

Voorafgaande aan de doop gaan we met je in gesprek. Hierbij is er alle ruimte om jouw persoonlijke vragen rond de doop te stellen. En natuurlijk willen wij graag weten waarom jij je wilt laten dopen.

We hebben ervoor gekozen om in de eigen omgeving met elkaar in gesprek te gaan. Wil je meer informatie rond de doop en doopdienst of ook gedoopt worden, laat het dan weten via dopen@clcheerenveen.nl.