veelgestelde Vragen

HIERONDER BEANTWOORDEN WE EEN AANTAL VEELVOORKOMENDE VRAGEN OVER ONZE GEMEENTE. HEB JE EEN HELE ANDERE VRAAG? NEEM GERUST CONTACT MET ONS OP: heerenveen@CLCleeuwarden.nl

Algemeen

Wat kan ik verwachten op een zondagochtend?

Een bijeenkomst met zang en muziek, de ene keer live en de andere keer via een livestream vanuit Leeuwarden. De preken worden altijd aan de praktijk van onze bezoekers gekoppeld: wat kun je nu met de boodschap? Hoe pas je het toe? We hebben verder opvang voor kinderen en na afloop van de dienst ontmoeten we elkaar bij de koffie. Eens per maand lunchen we ook na de dienst.

Hoe kan ik mensen leren kennen?

Op twee manieren: ten eerste door de diensten wat vaker dan één keer te bezoeken. Ten tweede door je aan te sluiten bij een van de connectgroepen in Heerenveen of omgeving. Meer informatie over de connectgroepen tref je hier aan.

Hoe kunnen jullie mij helpen?

Er zijn verschillende vormen van hulp die we je kunnen bieden. Praktische hulp, bijvoorbeeld over data van events, lid worden, diensten bezoeken en voorzieningen. Maar ook pastorale hulp, voor situaties waarin je er zelf even niet makkelijk uit komt. De snelste manier om geholpen te worden is door tijdens de dienst één van de vrijwilligers met een CLC-shirt aan te spreken. Zij kunnen je vragen beantwoorden of ze koppelen je aan de juiste persoon.

Specifiek

Waarom maken jullie gebruik van een stream?

We zijn een gemeente in opbouw. Sterker nog, we zijn nog maar aan het begin van die opbouw. Daarom maken we dankbaar gebruik van de muzikanten en de sprekers van onze moederkerk: CLC Leeuwarden. Zodoende kunnen we wel iedere week samenkomen, zonder dat we direct tegen de beperkingen van de beschikbaarheid van mensen aan lopen.

Wat hebben jullie voor de kinderen?

De kinderen tot en met de leeftijd van de basisschool worden bij ons apart opgevangen door vrijwilligers van CLC. We doen verschillende activiteiten met ze, waarbij we zoveel mogelijk leeftijdsspecifiek christelijk onderwijs aan willen bieden. Dat wisselen we af met sport en spel en als het goed weer is gaan we met de kinderen naar buiten. Alle kinderen krijgen individuele aandacht en blijven permanent onder toezicht.

Hoeveel mensen zijn er en wat zijn jullie plannen?

Op dit moment varieert ons bezoekersaantal tussen de 20 en 40 mensen. Zoals gezegd, we zijn een gemeente in opbouw en we hopen en bidden dat God ons werk zegent. In de toekomst zouden we graag verder groeien zodat we met onze eigen mensen de diensten volledig zelfstandig kunnen doen. We zijn nu officieel een startup van CLC Leeuwarden, de volgende stap is dat we een campus worden.