Raak betrokken bij onze gemeente door Connectgroepen, Onderwijs, lid te worden en meer.

welkom thuis

Het is ons verlangen om een gemeente te zijn waarin mensen zich veilig, gezien en welkom weten.

Hoe kun je lid worden van de gemeente?

We zijn dankbaar dat je overweegt om lid te worden van onze gemeente. Hieronder worden een aantal belangrijke zaken uitgelegd.

Next en lidmaatschap

Lid worden kan na het volgen van NEXT deel 1 en eventueel een gesprek met onze Campus pastor, Jelmer Woudstra. Door NEXT willen wij jou helpen om een volgende stap te zetten in jouw reis met God en de gemeente om tot je bestemming te komen. In 2 cursusdelen leer je over de gemeente, geestelijke groei en dienstbaar zijn aan de gemeente en in de wereld. Meer informatie: clcheerenveen.nl/next.

Wij geloven als gemeente in het dopen van tieners en volwassenen die hier bewust voor kiezen en door onderdompeling. Als je als kind bent gedoopt en misschien ook al belijdenis hebt gedaan, kun je ook volwaardig lid worden van onze gemeente. Alleen voor een aantal eindverantwoordelijke leidinggevende en coördinerende functies is het vereist dat je bent gedoopt op getuigenis.

City Life Church Heerenveen is een campus van City Life Church Leeuwarden. We hebben daarom op dit moment één centrale ledenadministratie.

Financiële bijdrage

Eén van onze waarden noemt het Bijbelse principe van geven (van tienden). We geloven in het geven van tijd, talenten en ook financiën, omdat God zelf een Gever is. Er is geld nodig voor de bouw en vooruitgang van de gemeente. Dit gaat het beste door maandelijks een vaste bijdrage over te maken. Dat helpt ons om elk jaar een verantwoorde begroting te kunnen maken op basis van een overzicht van vaste inkomsten.

Connectgroepen en teams

Iedereen is welkom op onze connectgroepen! Dit zijn kleine groepen waar je in alle rust met elkaar kunt praten over God, het leven, eigenlijk alles dat je bezighoudt, moeilijk vindt of waar je van geniet. We geloven dat iedereen uniek door God is gevormd om in en door de gemeente dienstbaar te zijn. Deel worden van een team is ook een mooie manier om mensen te leren kennen en betrokken te zijn bij de gemeente.

E-mail updates

We sturen iedere week een City Life Nieuws met informatie over de aankomende dienst, events, cursussen, ledennieuws en meer. Daarnaast sturen we een paar keer per jaar een Nicolas’ Update of Leiderschap Update. Als je lid wordt, blijf je het beste op de hoogte met deze mails. Hier kun je je gemakkelijk aanmelden:

Voorstellen

Wij stellen graag nieuwe leden voor aan de gemeente via onze nieuwsmail en tijdens een dienst. Je kunt aangeven wanneer je voorgesteld wilt worden. Dat kun je doen bij onze pastor, Jelmer Woudstra, 06 23 534 323.

Wij wensen je Gods rijke zegen toe in onze gemeente!

Aanmeldformulier

Lid worden