Week van gebed 2024

Week van Gebed 2024 in Leeuwarden, Friesland. Samen bidden met mensen uit alle kerken / gemeenten van Leeuwarden.

Heb God lief… en je naaste als jezelf

De Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 moedigt kerken aan om God lief te hebben en er te zijn voor je naasten. Tijdens de Week van gebed voor eenheid bidden wereldwijd miljoenen christenen mee. Door samen te bidden ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk tonen we verantwoordelijkheid voor anderen door de problemen van de samenleving in de voorbeden een plek te geven.

In Heerenveen bidden we iedere avond van de Week van Gebed samen met mensen uit veel van de kerken van Heerenveen. Hier komen we samen deze week:

21 januari, 19:00, Pniël, Lelystraat 3
22 januari, 19:30, Trinitas, Coehoorn van Scheltingaweg 1
23 januari, 19:30, Fontein, Pres. Kennedylaan 15
24 januari, 19:30, Elim, Van Leeuwenhoekweg 8
25 januari, 19:30, De Weg, Amelandlaan 14
26 januari, 19:30, Goede Herder, Oude Veenscheiding 15
27 januari, 19:30, Filadelfia, Herenwal 114
28 januari, 19:30, ’t Skutsje, Crackstraat 11-13

Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2024 is voorbereid door een oecumenisch team van christenen uit Burkina Faso. Zij maakten de opzet voor de oecumenische viering en het gebedsboekje en schreven daar de inleidende teksten voor. Dit materiaal is vertaald, bewerkt en ingekort door de Nederlandse werkgroep Week van gebed.

Het thema luidt ‘Heb God lief en je naaste als jezelf’. Het is ontleend aan de parabel over de barmhartige Samaritaan, waarin Jezus laat zien wat het betekent om je naaste lief te hebben (Lucas 10 vers 25-37). Broeders en zusters van het katholieke aartsbisdom Ouagadougou, van protestantse kerken en oecumenische organisaties in Burkina Faso werkten eensgezind samen bij het maken van het materiaal, daarin ondersteund door de gemeenschap van Chemin Neuf. De teamleden hebben deze samenwerking, zoals ze schrijven in hun begeleidende tekst, ‘ervaren als een weg van oecumenische bekering.’ Tegen de achtergrond van de sterke religieuze verdeeldheid in Burkina Faso was deze samenwerking niet vanzelfsprekend. We hopen dat het thema en het aangeboden materiaal ook in Nederland zal leiden tot vruchtbare samenwerking tussen kerken en geloofsgemeenschappen, zowel lokaal als landelijk.

De jaarlijkse Week van gebed voor eenheid wordt georganiseerd door MissieNederland, de Raad van Kerken en Samen Kerk in Nederland (SKIN).